KRAP

 

 

 

            Divlja forma šarana potiče iz Mandžurije kineske provincije, odakle je naseljen u reke Mediteranskog, Aralskog i Kaspijskog sliva. Ovo je krupna, termofilna vrsta, koja se najbolje oseća u Suncem zagrejanim vodama nižih nadmorskih visina. Šaran je najznačajnija riba ravničarskih reka kako sa sportskog, tako i sa gastronomskog i privrednog aspekta. Od svih riba najčešće se nalazi na našim trpezama ribnjački šaran-golać. Ribnjački šaran je selekcionisan da ima što veći prirast uz obilje hrane. U povoljnim uslovima postiže velike težine, ali mu borbenost nije u srazmeri. Zakačen na udicu, brzo se predaje. Bira obično kanale, jezera, pa i mirnije reke, pa ga stoga u Dunavu ređe nalazimo. Postoji i tzv. Češki šaran, koji takođe spada u ribnjačke šarane. On ima krljušti, ali se mnogo razlikuje po obliku od pravog divljaka. Zdepast je i ima izrazito strma leđa. Pravi dunavski oklagijaš je riba vretenastog oblika i naseljava gotovo sve nizijske reke. Iz Evrope je preseljen u Severnu Ameriku i Australiju. Često ga zovu i "dunavski lisac", jer dugo ispituje mamac, pa ga je teško uloviti. Uboden na udicu, pronaći će i najmanji zapon u vodi da obmota najlon oko njega, a onda zbogom. Na kamenitim delovima reke držaće se dna da bi najlon prerezao na kamen ili školjku. Njegovo telo je gomila mišića (ne predaje se do poslednjeg časa).

Kao svoje stanište, od koga se ređe udaljava, obično bira osunčana mesta do dubine od 2 m gde ima potopljenih panjeva i stabala koja su duže vreme u vodi. Ovakva drva su načeta crvima, koji su mu, pored školjki i puževa, glavna hrana. Mresti se od maja do juna pri temperaturi vode od 15 do 20 C, u plićacima obraslim vodenim biljem kao i na terenima koji su poplavljeni. Ženka položi od 50.000 do 1.664.000 komada jajašaca. Čim se ribice izlegu, hrane se zooplanktonom, a vec pri veličini od 2cm počinju da se hrane na dnu reke gde traže larve insekata, ali i delove biljaka i semenke. U Evropi, šaran se hrani samo u toku tople sezone. Kada temperatura padne ispod 8 C, šaran prelazi u potpuno mirovanje

h

  Povratak

  Galerija