OBIČNI SMUĐ :: SMUĐ KAMENJAR :: VOLGIN SMUĐ

 

 

 

Smudj je porijeklom iz voda rijeke  Elbe koja se uliva u Aralsko more. Odatle je donesen u zapadnu Evropu i Ameriku. Dve su osnovne vrste smuđeva kod nas. Prvi je rasprostranjeniji obični smuđ, a drugi je smuđ kamenjar.

 Stizostedion lucioperca - obični smuđ
Zadnji ugao vilica ne doseže nivo zadnje ivice oka. Obrazi nose krljušt na sebi. U bočnoj liniji se nalazi 70-83 krljušti. Živi u omanjim jatima, u najdubljim dijelovima rijeka u njihovom donjem toku. Najviše mu odgovara pjeskovito i kamenito dno. Prilagodljiv je, pa može žijveti i u brakičnim vodama i vještačkim jezerima. Može da naraste do 1,3 m dužine i do 15 kg mase.

 Stizostedion volgensis - smuđ kamenjar

Zadnji ugao vilica doseže ili premašuje zadnji ugao oka. Bočni dijelovi glave nisu skroz, već samo mestimično obrasli krljuštima. U bočnoj liniji se nalazi 80-97 krljušti. Naraste do 50 cm i 1,4kg.

Smuđu je neophodna voda bogata kiseonikom da bi prežijveo i tada može podneti velike toplotne ekstreme, pa cak i 35 C. Najviše voli dubinu od 4 m, a kada voda nadolazi približava se obali u područja dubine od 1 do 2 m.

Životni vek smuđa je 17 godina.

h

Povratak

Galerija