DODAVANjA                  

 

HOME PAGE

PRETHODNA STRANA

DODAVANjE SA DVE RUKE OD POD

RUKE SAVIJENE U LAKTOVIMA MALO SPUSTITI A ZATIM IH PODIGNUTI DO VISINE GRUDI TAKO DA ŠAKE BUDU IZA LOPTE. NAGLO OPRUŽITI RUKE NAPRIJED I IZGURATI LOPTU U PRAVCU SAIGRAČA. KOD DODAVANJA OD POD TREBA PAZITI DA SE LOPTA KA PODLOZI UPUTI NA TAČKU SA KOJE ĆE SE ONA ODBITI U RUKE SAIGRAČA.