DODAVANjA                  

 

HOME PAGE

PRETHODNA STRANA

DODAVANjE SA DVE RUKE IZNAD GLAVE

ZA BRZ PRENOS LOPTE KORISTI SE DODAVANjE SA DVE RUKE IZNAD GLAVE. AKO LOPTU PRIMIMO IZNAD GLAVE, BEZ SPUŠTANjA JU SA DVE RUKE PROSLEDIMO DALjE. AKO JE LOPTA U VISINI GRUDI TREBA JU PODIGNUTI IZNAD GLAVE I PREKO PROTIVNIKA DODATI SAIGRAČU. OVO JE NAJPROSTIJI NAČIN DODAVANjA.