DRIBLINZI                          

 

HOME PAGE

  

 DRIBLING JE SLIČNO KRETANjE IGRAČA SA LOPTOM KAO KOD VODjENjA, ALI SADA IGRAČ IMA PRED SOBOM PROTIVNIKA KOGA ŽELI DA SE OTARASI OVIM MANEVRIRANjEM, ŠTO NIJE SLUČAJ KOD VODjENjA. POSTOJI VIŠE VRSTA DRIBLINGA: