DODAVANjA                  

 

HOME PAGE

PRETHODNA STRANA

HOROG DODAVANjE

TIJELO OKRENUTO BOKOM PREMA SAIGRAČU KOJEM DODAJEMO LOPTU. LOPTU VISOKO IZNAD GLAVE IZBACIMO PREKO PROTIVNIČKOG IGRAČA PREMA SAIGRAČU S TIM ŠTO JE RUKA ISPRUŽENA.