DODAVANjA                  

 

HOME PAGE

PRETHODNA STRANA

RUKOMETNO DODAVANJE

POSTUPAK ISTI KAO DODAVANjE JEDNOM RUKOM SA RAMENA. OVO DODAVANJE SE KORISTI ZA DODAVANjA NA VEĈIM RASTOJANjIMA.