TERMINI                              

HOME PAGE

 

 
  • ASISTENCIJA-DODAVANjE KOJE PREDHODI KOŠU
  • DVOKORAK-DOZVOLJENO KRETANJE IGRAČA SA LOPTOM U RUKAMA. TO JE UJEDNO I JEDINO DOZVOLjENO NOŠENjE LOPTE U RUKAMA

  • DEMARKIRATI-NAGLIM PROMJENAMA PRAVCA OSLOBODITI SE SVOGA ČUVARA I DOĆI U POVOLjNU SITUACIJU DA PRIMIS LOPTU

  • DOKORAK-KRETANjE U KOŠARKAŠKOM STAVU U KOME SE JEDNA NOGA ISTURA U ODREDjENOM PRAVCU, A DRUGA NOGA PRIVLAČI DO PRVE BEZ ODVAJANjA STOPALA OD PODA

  • DUPLI PAS-POVRATNO DODAVANjE LOPTE IZMEDjU DVA IGRAČA
  • ZICER-POZICIJA ZA ŠUT ISPOD KOŠA BEZ PROTIVNIKA

  • LINIJA DODAVANjA-ZAMIŠLjENjA LINIJA KOJA IDE OD DODAVAČA DO SAIGRAČA KOJI TREBA DA PRIMI LOPTU     

sledeća strana...