Ekonomija

 

Poljoprivreda Industrija

 

 

U toku 2000. godine vlade na svim nivoima Kine su počele sa primenom niza mera sa postizanjem glavnog cilja - rast domaće tražnje, aktivne fiskalne politike i  osmišljene monetarne politike, uz velike napore da se unapredi socijalistički kulturni i etnički napredak.  Združenim naporima svih etničkih grupa Kina je ostvarila svež napredak u nacionalnoj ekonomiji u društvenom razvoju i izvršila očekivane ciljeve razvoja i reformi.  Vodeći zadaci devetog petogodišnjeg plana (1996-2000) su ispunjeni na svim poljima.

Ekonomski rast je snažno ubrzan.  Preliminarne procene ukazuju da je bruto domaći proizvod (gross domestic product GDP) porastao na 8.940,4 milijarde juana tj. za 8% u odnosu na predhodnu godinu a na bazi uporedljivih cena, uz stopu rasta za 0,9% većom nego u toku 1999. godine.  Primarna industrija je rasla poo stopi od 2,4%; sekundarna industrija po stopi od 9,6% a tercijalna industrija po stopi 7,8%.  Prema trenutnom kursu kineski GDP je dostigao 1 trilion američkih dolara.

Cene na tržištu su prestale da radu i postale stabilnije.

Aktivnosti na porastu zaposlenosti jse i dalje pojačavaju.

Ravnoteža u spoljnoj razmeni je bila povoljna uz stalni porast stranih deviznih rezervi.

Ekonomska efikasnost je značajno poboljšana a kvalitet ekonomskih odnosa je popravljen.  Zadržan je trend rasta državnih prihoda od taksi. Industrijska preduzeća su ostvarila značajno veći porast profita.

 

Glavni problemi koji su ostali u ekonomskom i društvenom razvoju su:  Kontradiktornost koja je rezultat iracionalne ekonomske stukture je još pristurna i odražava se kao nedostatak čvrstog oslonca za ekonomski napredak kao i nedostatak celovitog mehanizma za izvestan rast društvene tražnje.  Prihodi poljoprivrednika sporo rastu i još je veliki pritisak nezaposlenosti, što vodi ka niskim životnim uslovima dela stanovništva.  Preduzeća su još uvek slaba u oblasti tehnološkog razvoja i prilagodljivosti tržištu, a neka rade u veoma teškim uslovima, i državna preduzeća se suočavaju sa teškim zadatkom transformacije njihovog operacionog mehanizma.  Problemi, kao što su česte ozbiljne nesreće na poslu, proizvodnja proizvoda lošeg kvaliteta itd. tek treba da budu rešeni.  Društvene i ekonomske potrebe takođe zahtevaju dalja poboljšanja.

 

 

home page