ARHITEKTURA

PEDRALBES-ova palata

PEDRALBES-ova palata je izgrađena 1921. godine od strane Bona i Puig-a i De Paula Nebot-a na mjestu rezidencije kralja Alfonsa XIII , koju je posjedovala Guell-ova porodica koja nije tu boravila. Palata je proglašena istorijsko umjetničkim spomenikom od nacionalnog interesa 1931. godine, kada je ujedno postala i vlasništvo grada Barcelone. U javnoj je upotrebi još od 1960. godine, i u njoj se nalaze kolekcije keramičkog muzeja, jednih od najvažnijih vog tipa u Španiji, sa komadima koji datiraju još iz 12. vijeka.

 

AMATLER-ova kuća i BATLLO-va kuća

AMATLER-ovu kuću je projektovao Puig i Cadafalch 1980. godine na mjestu ranije građevine. Bogato ukrašena prednja strana izgrađena je od sitnih mozaičkih elemenata pomješanih raznim zapadnjačkim stilovima, dok je ostatak zgrade u neogotičkom stilu. Zgradu s prednje strane ukrašavaju mali prozori neobičnih oblika ukrašenih alegoriskim motivima modernog slikarstva. Godine 1976. AMATLER-ova kuća je proglašena istorijsko umjetničkim spomenikom nacionalnog interesa.

U ovom nizu nalazi se i BATLLO-va kuća , zgrada koju je renovirao Gaudi za tekstilnog magnata Josepa Batlloa. Građevina je lako prepoznatljiva po svojim balkonima neobičnih oblika. Bogato pročelje je ukrašeno keramikom i staklom, te neobičnom krovnom konstrukcijom, valovitog oblika, te mali stub sa krstom na vrhu ispod kojeg je zlatnim slovima ispisan anagram " Isus, Marija i Josif ". Ova kuća je takođe 1969.godine proglašena istorijsko umjetničkim spomrnikom od nacionalnog interesa.

 

MILA-ova kuća

 

U ovom nizu zgrada nalazi se i MILA-ova kuća ( 1905.-1910. godine ) popularnija kao " La Pedrera " ( kamen ). Spoljašna strana predstavlja izvanrednu ilustraciju Gaudijeve kreativne moći ostvarene u kamenu. Kameni blokovi i prednje strane su povezani podupirnim zidovima i  na taj način je povezana čitava građevina. Poseban šarm daju i bakarne balkonske ograde neobične strukture. Unutrašnji dio kuće nije centralno povezan pa se do pojedinih dijelova kuća dolazi liftom ili unutrašnjim stepenicama. Ali najneobičnije umjetničke forme se nalaze na krovu, a najneobičniji od njih su dimnjaci i ventilacioni otvori od bijelog mermera, i ukrasnih cigli ili obojenog stakla od kojih su izvedeni apstraktni oblici moderne umjetnosti. Motivi za oblik krova su uzeti iz marinske flore i faune. Godine 1969. proglašena je istoijsko-umjetničkim spomenikom od nacionalnog interesa, a 1984. godine UNESCO ju je stavio na listu katalonskog nacionalnog bogatstva. Godine 1986. zgrada je preuređena od strane Fundacio de la Caixa de Catalnya koja sada pročelje prvog sprata kao sobu za izložbe. Prozori s prednje strane su poznato Gaudijevo djelo, poznato pod nazivom " Espei Gaudi ".

 

GUELL PALACE

Nasuprot Placa Reial, u Carrer Nou de la Rambla , nalazi se još jedan srhitektonski dragulj GUELL PALACE, takođe projektovana od strane Gaudia. Unutrašnjost  je ispunjenena mozaičkim motivima kojima su presvučeni lukovi i unutrašnji stubovi. A ova palata je 1969. proglašena istorijsko-umjetničkim spomenikom od nacionalnog interesa, a 1984. UNESCO ju je stavio na listu svjetske baštine.

 

 

Home page