Istorija grada

Više od 4000 godina, kroz istoriju kojom je dominiralo više različitih kultura, Barcelona se uvijek isticala svojom ljepotom i dimenzijama. Kroz vijekove grad je postajao sve popularniji zahvaljujući svojoj industriji i modernizovanju, te kvalitetia koje su ga uvijek postavljale u sam vrh svjetske pažnje i napretka, koji je Barceloni vjekovima donosio epitet "nadaleko čuvenog grada".

Još od samih početaka Barcelona je oduvijek znala da iskorištava prednist pozicije priobalnog grada željno prisvajajući ponuđene prilike za bogatstvom i slavom koje joj je pružao vanjski svijet.Najznačajniji momenti u istoriji grada su se desili za vrijeme srednjeg vijeka, kada je Barcelona bila čuveni trgovački centar, a isti su se nastavili i u 19.vijeku, kada je uživala u velikom ekonomskom i demografskom bogatstvu kje je prouzrokovalorušenje gradskih zidina 1859.koji su do tad imali za cilj srečavanje širenje grada.Ovaj prosparitetni period je kulminirao organizacijom svjetskih izložbi 1888. i 1929. godine kje su još u istoriji Barcelone zabilježene kao godine ključnih događaja u poboljšanju izgleda grda i njegove prezentacije svijetu.Barcelona posjeduje takođe ogromno istojijsko bogatstvo, te monumentalno i istorijsko nasleđe.Sam grad se djeli na dva fundamentalna kulturno-moderna centra. Jedan je GOTHIC QUARTER, u kome se nalazi katedrala, gradska dvorana i "PALAU DE LA GENERALITAT", zgrada u kojoj zasjeda autonomna vlada Katalonije, te radovi neponovljenog modernog arhitekte Antonija Gaudija, čija se većina majstorkih djela nalazi u Barceloni. To uključuje SAGRADA FAMILIA-u, pa park GUELL i LA PEDRERA-u. Takođe, veoma važno za spomenuti je i važnost kulturno umjetničkog nasleđa stacioniranog u velikom broju muzeja od kojih su najvažniji Piccasov muzej i Katalonski nacionalni muzej umjetnosti.

Decenijama, djelom zahvalna industrijskoj ekspanziji sredinom 20. vijeka Barcelona je živjela leđima okrenuta moru, sve do odigravanja Olimpijskih igara 1992. godine. Kao grad domaćin,gradeći tim povodom najfinije objekte,gradu se pružila šansa da ponovo uspostavi vezu sa morem restauracijom obalnih linija.Danas luka u Barceloni je jedna od najvažnijih na čitavom mediteranu, sa svojim obalama sa preko 5 km plaže.