SKULPTURA

DAMA DEL PARIGUES ( Dama s kišobranom )

Ova skulptura se nalazi na jednoj od stacionarnih platformi, u drugom po veličini parku u Barceloni, u CIUTADELLA PARK-u. Djelo je čuvenog skulptora Josepa Llimona. Skulptura potiče iz 1884. godine, i predstavlja bogato odjevenu damu sa kišobranom u ruci, i simboliše harmoničnost svojim skladnim oblikom.

 

 

 

DESCONSOL

DECONSOL je još jedna u nizu skulptura Josepa Llimona i kao i DAMA DEL PARIGUES nalazi se u drugom po veličini parku u Barceloni. Skulptura je postavljena u središte vještačkog jezera iza kojeg se nalazi zgrada Katalonskog parlamenta. To je najpoznatuje djelo skulptora Llimona, a sama skulptura predstavlja nesreću mlade osobe koja se sjedeći oslanja na veliki kamen, kose prebačene preko lica i žali nad svojom sudbinom.

Home page