Francuska     revolucija

  Kuca

  Lekcije

  Galerija

  Novi pojmovi 
 : Novi pojmovi

Skupstina drzavnih staleza - staleska skupstina u feudalnoj Francuskoj koju su sacinjavali predstavnici plemstva, svestenstva i treceg staleza

Jakobnici - politicka struja u Francuskoj revoluciji koja je zastupala interese seljastva i sitne burzoazije; dobili su naziv po manastiru Svetog Jakoba u Parizu u kome su odrzavali sastanke.

Zirondinci - politicka struja u Francuskoj revoluciji koja je predstavljala interese krupne burzoazije; naziv su dobili po vodjama koji su za poslanike birani u oblasti Zironde.

Nacionalni Konvent - zastupnicka skupstina za vrijeme francuske burzoaske revolucije XVIII vijeka, izabrana opstim pravom glasa poslije svrgnuca kralja 10.08.1782. godine.

  Marseljeza - francuska revolucionarna pjesma; spjevao ju je 1792. godine u vrijeme francuske burzoaske revolucije Rozet de Lisle; danas francuska himna.

 

 

 

     

             

               

    

 

 

 

 

2004. Nikola Marjanovic