Литература

Избор из литературе:

o Историја музике-
o Опере-
o слике су преузете са сајтова:
www.verdi.it
www.verdiana.com