I Balkanski rat

Neposredno prije I balkanskog rata usljedila je marokanska kriza.Francuskoj je pripao Maroko a Njemackoj dio Konga. U martu 1912. godine Bugarska i Srbija sklapaju tajni savez uz pristanak Rusije.Tom savezu se pridruzuju Grcka i Crna Gora kralja Nikole.Ove zemlje su osnovale II balkanski savez.Carigrad daje ustanak,a takodje je  i u Albaniji dignut ustanak.Balkanske Zemlje traze isto za hriscane u Turskoj.Povod za rat je 8. oktobra 1912 kada je Crna Gora opalila prvi top.Balkan je u plamenu, a Bugarska nize sjajne pobjede.Srpske pobjede su sjajne i brze.Oslobodjeni su sjedisnji djelovi nekadasnjeg Dusanovog carstva.24okt. 1912 oslobodjeno je Kumanovo a 26.10.1912 oslobodjeno je Skoplje.Srpska vojska je povlaci preko Albanije ka Jadranu, a Bugari osvajaju Jedrene.

 

 

početa strana