I Svjetski rat

 Bečkom dvoru je sarajevski atentat bio samo izgovor za napad na Srbiju i Crnu Goru.Pravi razlozi objave rata ustvari su težnja Njemačke i Austrougarske da osvoje balkansko poluostrvo, koje kao most spaja srednju Evropu i Bliski istok.Austrougarski ambasador u Beogradu uručio je 23. jula srpskoj vladi ultimatum sa rokom za odgovor do 25. jula 1914.god.Srpska vlada je odmah po primanju Austrougarskog ultimatuma zatražila podršku Rusije.Predsednik srpske vlade Nikola Pašić predao je odgovor austrijskom ambasadoru koji je odmah sa porodicom napustio Beograd.Srbija je objavila mobilizaciju 25. jula 1914.god. poslije podne, a Austrougarska istog dana naveče.28. jula Austrougarska objavljuje rat Srbiji.Srbija je mobilisala ukupno 220 000, a Crna Gora 60 000 vojnika slabo naoružanih i iscrpljenih u balkanskim ratovima.Za načelnika štaba Vrhovne komande postavljen je vojvoda Radomir Putnik.Ubrzo po objavi rata austrougarska vijska počela je da prelazi Drinu i Savu, a istovremeno počelo je bombardovanje Beograda i Šabca.Do pre teške i krvave bitke između srpske i austrougarske vojske došlo je na planini Ceru u noći između 15. i 16. avgusta 1914.Druga armija pod komandom vojvode Stepe Stepanovića do nogu je potukla dvije austrijske armije.Srpska vojska je izgubila oko 16000 boraca.Sjajna pobjeda na Ceru izvojevana je zahvaljujući visokom moralu srpske vojske.Ubrzo poslije trijumfa na Ceru doslo je do bitke na Drini.Bitka na Kolubari se odigrala 3. decembra 1914.Tu je srpska armija Stepe Stepanovića potukla daleko brojnije i bolje austrougarske trupe.

 

početna strana