Period između dva rata

Proglašenje Kraljevine SHS (1.12.1918.) bilo je prelomni događaj u životu jugoslovenskih naroda.U Kraljevini SHS djelovalo je više od 40 stranaka.Najjače su bile:Radikalna,Demokratska,Samostalono Demokratska i Zemljoradnička stranka.Kralj Aleksandar je u okviru priprema za odbranu od fašizma posjetio Francusku 9.10.1934.Kralj je ubijen u Marseju a dočekao ga je Luj Bartu koji je takođe pogođen i kasnije podlegao ranama.Atentator je bio prpiadnik fašističkog krila Makedonskog VMRO.Organizatori atentata su vođa ustaša Ante Pavelić i neki političari iz Mađarske i Njemačke.

 

 

 

početna strana