Uvod 

Tri gimnazijalca su odlučili da vam ovom svojom web prezentacijom iznesu činjenice vezane za istoriju našeg naroda u XX vijeku.Nadamo se da će ovaj naš sajt biti zanimljiv, jer smatramo da se naša slavna proslost ne smije zaboraviti.

Kao što znamo na početku XX vijeka Srbija je bila kraljevina na čelu sa dinastijom Obrenovića.Međutim poslednji Obrenović je kratko vladao. 1903. mladi kralj Aleksandar i kraljica Draga Mašin su ubijeni u tzv.Majskom prevratu;u noći između 29. i 30. maja 1903.Atentat su izvrsili članovi tajnog udruženja "Crna ruka" na čelu sa poručnikom  Dragutinom Dimitrijevićem zvanim Apis.Razlozi za to su bili: kralj Aleksandar je vladao apsolutistički, takoreći bio je diktator;oženio se sa Dragom Mašin koja je od njega bila dosta starija i uz to mu nije mogla roditi muškog nasljednika krune.Ovi razlozi su izazvali veliki revolt naroda što je bio povod da se počne kovati zavjera protiv kraljevskog para.Atentatori su poslije ubistva su doveli na vlast kralja Petra I Karađorđevića, unuka slavnog vožda Karađorđa. Narod je bio oduševljen dolaskom na vlast jednog od članova slavne dinastije Karađorđevića.Poslije toga je nastupio relativno miran period u Srbiji sve do početka nove krize na Balkanu koja je bila uzrok za I Balkanski rat.

 

pocetna strana