PLAVI  JAHAC

 

    Ova grupa je osnovana  1911. u Minhenu. Njeni clanovi su: Franz MarcEdvard Munch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pocetna strana