Najpoznatiji filozofi starog vijeka

 

 

PITAGORA

PARMENID

ZENON

 

 

 

    "Znanje.org" ne odgovara za sadrzaj pojedinacnih stranica.