DECANI

 

Tipu raske arhitekture sa manjim ili vecim odstupanjima, pripadaju sve zaduzbine 13. vijeka, ali i neke izgradjene u 14. vijeku, kao sto su Decani kod Peci. Decanska crkva ima oblik petobrodne bazilike sa kupolom i trobrodnom pripratom. Pod uticajem romanicke arhitekture u Italiji, ona je spolja oplacena blokovima kamena u dvije boje, zuckaste i ljubicasto-crvene. Natpis na jednom decanskom portalu spominje neimara Vitu iz Kotora.

decani.jpg (22357 bytes)

NAZAD