SKULPTURA

 

Skulpturalna dekoracija na nekim spomenicima raske umjetnosti, kao na Bogorodicnoj crkvi u Studenici i na Decanima, veoma je bogata. U obliku dubokog, ponekad bojenog, reljefa, ona mjestimicno prelazi u skoro okruglu skulpturu. Nalazi se na portalima, prozorima, kapitelima stubova i na konzolama. Obradjena je u romanickom stilu, a motivi su joj najcesce biljni i zivotinjski. Ljudska figura je prisutna u reljefnom ukrasu zapadnog studenickog portala i na decanskim portalima, i kao na donjim konzolama.

NAZAD