UVOD

 

U vrijeme kada je Vizantija prezivljavala tesku krizu zbog krstaskog osvajanja Carigrada 1204. godine Srbija se kao drzava osnazuje. Krajem 12. vijeka stvara se u likovnim umjetnostima osoben raski stil, koji je tokom 13. vijeka dao spomenike najvisih kvaliteta. Iako je nastala na teritorijama vezanim za vizantijsku umjetnost ona je trpila preko primorskih gradova Zete - Bara i Kotora - uticaje zapadnjacke, romanicke i goticke umjetnosti. U arhitekturi preovladjuje zapadnjacki nacin gradjenja, jer su Nemanjici za izgradnju svojih zaduzbina dovodili primorske gradjevinare i klesare; slikarstvo je, medjutim, zasnovano na vizantijskim tradicijama. Obicaj da se za zivopisanje crkava pozivaju umjetnici iz Soluna i Carigrada, ili pak domaci slikari vaspitavani na vizantijskim uzorima, ustanovio je jos Stefan Nemanja.

NAZAD