Auguste Renoir,francuski slikar se takođe, vezuje za impresioniste, mada veliki broj njegovih slika ne pripada ovom pravcu. Na svojim impresionističkim slikama on je, osim svjetlosti, istraživao i pokrete ljudske figure.Sa njim se tematika impresionizma promijenila, pa je sa pejsaža,koji je Mone skoro isključivo slikao, prešla na gradski pariski život: zabave, operu, balet, hipodrom, ulicu.

Poznata djela:

Kišobrani,na ovoj slici izražene su plave,svjetlije i tamnije,sjenke i narandžasta svjetlost koji izražavaju vrevu i žurbu gradiske ulice.

La Moulin de la Galette,zaljubljeni parovi na slici zrače ljudskom toplinom koja je puna zanosa.Naša uloga je uloga slučajnog prolaznika koji je uz put ugledao jedan isječak iz života.

Home