Auguste Rodin,francuski skulptor koji je manje obrađivao kamen a više radio u bronzi i gipsu.Kao i slikari impresionisti dao je utisak nedovršenosti i igru svjetlosti na površinama.Za Rodena svjetlost ni izdaleka nije imala onaj značaj koji je imala za slikare,jer se po njemu o obliku i pokretu otkriva preko čula dodira,a manje preko čula vida,što je i osnovna razlika između slikarskog i skulptoralnog medija.

 

Poznata djela:

Spomenik Balzaku,površine su toliko razlivene i razmekšane svjetlošću da se u njima skoro gube portretne karakteristike,pa je statua više simbol književnika a manje njegov bukvalni portret.

Vrata pakla,za simbolički program nadahnuo ga je Danteov Pakao.Roden uopšte nije završio ta vrata,ali su mu ona poslužila kao ishodište za veliki broj manjih komada od kojih je konačno napravio samostalna djela.

Mislilac,je najčuveniji od Rodenovih samostalnih djela.On je bio namjenjen za Vrata,odakle je trebalo da posmatra panoramu očajanja pod sobom.

Home