LEONARDO DA VINČI

(1459-1519)

Jedan od najuverzalnijih umjetnika italijanske renesanse bio je Leonardo da Vinči.Rođen je 15.aprila 1452.godine u Ančiani.Otac mu je bio poznati advokat a majka mu je djevojka sa sela.Vanbračno je dijete koje je odraslo sa ocem.Veliku ulogu u njegovom životu igrao je njegov stric Frančesko,koji ga je učio ljubavlju prema prirodi i životinjama.1467.god. preselio se sa ocem u Florencu nakon što je umrla njegova maćeha.1469.god počeo je raditi u florencinskoj radionici kod slikara Andrea del Verrocchino.Namjestio je svoj lični studio oko1478.god.,a 1482.god. preselio se u Milano da radi kao civilni i vojni inžinjer,a samo kao sporedno zanimanje mu je bio posao arhitekte,skulptora i slikara.Takođe je radio kao dizajner i direktor dvorskih festivala.T u je započeo svoje prve diplomatske studije,bazirane na praktičnom iskustvu iz anatomije,botanike,matematike,fizike i mehanike.Bio je slikar i naučnik Florentinske škole.

Spojio je srednjovijekovno enciklopedijsko znanje sa modernim egzaktnim metodama zapažanja.Učio je u Firenci kod slikara i vajara Verokija a radio u Firenci i Milanu.1516. godine prešao je u Francusku gdje je i umro.Naslikao je relativno mal slika a najznačajnije su:

-Nijedno vajarsko djelo nije mu očuvano;arhitektonske zamisli ostale su u projektu;ostavio je znatan broj crteža koji se ubrajaju u najdragocjenije na svijetu;mnoge zidne slike su mu oštećene usljed eksperimenata koje je vršio s bojama.

Nije se interesovao samo za ljudsko tijelo i prirodu kao njegovi prethodnici,nego i za psihologiju®U Tajnoj večeri je metodijski prostudirao i nijansirano izrazio karakter svake ličnosti,a u portretu Mona Liza tražio je misteriju unutrašnjeg života.Prvi je unio atmosferu u slike i pomoću svijetlo-tamnog modelisanja dao toplotu epiderma i mekoću tijela.

NAZAD