Čulo sluha je slabo razvijeno kod beskičmenjaka.

Kod kičmenjaka je razvijeno i tijesno je povezano sa organima koji regulišu ravnotežu i položaj tijela u prostoru. Zajedno čine skup organa pod nazivom statoakustički aparat.

Organ čula sluha je uvo.

UVO

Receptori za sluh su u unutrašnjem uvu, a centar  je u sljepoočnoj oblasti kore velikog mozga.