Funkcije nominativa:

  1. U nominativu se nalazi vrsilac radnje

Npr. Devojka plave kose seta ulicom.

  1. U nominativu se nalazi imenski deo predikata

Npr. Mi smo djaci.

  1. U nominativ se nalazi apozicija

Npr. Stoji aga, gorska zver, gvozden stupac, kamen tvrdi.

  1. U nominativu se nalaze eksklamacije

Npr. Jadni covek.

  1. U nominativu se nalaze elipse

Npr. Zmija!

Home