Ovo je najobuhvatniji padez srpskog jezika. Moze preuzeti ulogu drugih padeza.

Npr. Imam pravo na glas.(akuzativ)

        Imam pravo glasa.(genitiv)

Upotrebljava se u dve forme:

  1. slobodan (bez predloga)
  2. vezan (sa predlozima)

 

 

 

 

Home