Padez namene ili cilja.

Upotrebljava se u 2 forme:

1. bez predloga ili slobodan

2. sa predlozima ili vezan

 

 

 

 

 

Home