NEOLIT

 

 

Neolit je mlađe kameno doba, trajao je oko 7-4 hiljade godinapre nove ere. U neolitu je završeno ledeno doba i poboljšani uslovi za život ljudi. Klima je postala toplija, a biljni i životinjski svijet bogatiji i raznovrsniji. U neolitu ljudi su nastavili da se bave lovom I ribolovom, međutim sa većom vještinom i snalažljivošću. Upotrebom luka i strele lo vie postao bogatiji i uspješniji. Oruđa i oružja (sjekire, motike, dlijeta, srpovi…) izrađivana su pretežno glačanjem kamena, ali i drveta i kostiju.