Praistorija

Praistorija je vremenski period koji traje od pojave covjeka do pojave pisama.

Ona se dijeli prema materijalu od koga je pravljeno orudje i oruzje i prema nacinu njegove obrade na staro kae doba (paleolit), ladje kameno doba (neolit) i metalno doba.