Prvo pitanje:

Kada pocinje srpska vladavina Beogradom?

  1. 1284
  2. 1352
  3. 1384