Renaissance

 

 

Renesansa je serija književnih i kulturnih pokreta u XIV,XV i XVI vijeku.Ovi pokreti su počeli u Italiji i proširili se na Njemačku,Francusku, Englesku i druge dijelove Evrope. Učesnici su proučavali veliku civilizaciju drevne Grčke i Rima i došli su do zaključka da su dostignuća njihovih kultura jednako dobra kao i antička. Njihovo razmišljanje je bilo i pod uticajem humanizma,koji je pojačavao vrijednost pojedinca.Renesansni humanisti su vjerovali da je bilo moguće da se poboljša ljudsko društvo kroz klasično obrazovanje.Ovo obrazovanje se oslanjalo na učenje iz drevnih tekstova i povećavalo je domet disciplina,uključujući poeziju,istoriju, retoriku (pravila pisanja uticajne poezije ili govora),i moralna filisofija.
Riječ renaissance znači "preporod". Ideja preporoda je poticala iz vjerovanja da su Evropljani iznova otkrili superiornost grčke i rimske kulture nakon mnogo vijekova onoga sto su oni odbijali kao intelektualno i kulturno.

 

Renesansno slikarstvo

 

KVIZ

    "Znanje.org" ne odgovara za sadrzaj pojedinacnih stranica.