1.Renesansa je serija književnih i .............. pokreta?

a)kulturnih

b)političkih

c)vandalskih