Dalai Lama

 

The 13th Dalai Lama, Thubten Gyatso (1876-1933)

Thubten Gyatso 13. Dalai Lama

          The 14th and current Dalai Lama, Tenzin Gyatso (born 1935)

Tenzin Gyatso, 14. Dalai Lama

U tibetanskom budizmu Dalai Lama predstavlja najznacajniju licnost, a istovremeno je i svjetovni poglavar Tibetanaca. Za Dalai Lamu se vjeruje da je reinkarnacija svog prethodnika, prvi istorijski izvori koji govore o Dalai Lami datiraju iz 1391. godine nove ere. Izmedju XVII vijeka i 1959. Dalai Lama se nalazio na celu Tibetanske drzave, kontrolisuci naciju iz glavnog grada Lase. Dalai Lama nikad nije imao svjetovnu vlast na cijeloj teritoriji Tibeta, niti duhovnu vlast nad svim budistima zbog postojanja velikog broja budistickih sekti. Sadasnji Dalai Lama (Tenzin Gyatso, cetrnaesti po redu), licnost je koja ima brojne postovaoce u svijetu bez obzira na vjeru i naciju. Centralna je figura pokreta za oslobodjenje Tibeta, koji nastoji da postigne nezavisnost Tibeta na nenasilan nacin.

Peti Dalai Lama uspio je uz pomoc Mongola da ujedini Tibet. Njegovi naslednici vladali su Tibetom, sve do uspostavljanja direktne okupacije NR Kine 1959. U periodu prije okupacije Tibet je odrzavao potpunu samostalnost ili je uzivao veliku autonomiju u okviru Mongolskog carstva i kasnije Kineskog carstva. 1959. cetrnaesti Dalai Lama pobjegao je u Indiju, gdje je uspostavio Vladu Tibeta u izgnanstvu.

Porijeklo naziva Dalai Lama ima brojna tumacenja. "Dalai" je mongolskog porijekla i znaci "okean". Rijec "Lama", na tibetanskom jeziku znaci monah ili ucitelj. Tibetanci cesto uportebljavaju izraz "Dragulj Mudrosti" kada govore o Dalai Lami.

Nakon smrti Dalai Lame, njegovi monasi i svestenici zapocinju potragu za njegovom reinkarnacijom. Prema budistickim zakonima malo dijete ,za koje se utvrdi da je reinkarnacija Dalai Lame, dovodi se u Lasu, gdje ga poducavaju budisticki monasi. Panchen Lama je druga najvaznija licnost tibetanskog budizma i uglavnom je njegov zadatak da prepozna novog Dalai Lamu.

Dalai Lama

Period

1. Gedun Drub 1391.-1474.
2. Gendun Gyatso 1475.-1541.
3. Sonam Gyatso 1543.-1588.
4. Yonten Gyatso 1589.-1616.
5. Lobsang Gyatso 1617.-1682.
6. Tsangyang Gyatso 1683.-1706.
7. Kelzang Gyatso 1708.-1757.
8. Jamphel Gyatso 1758.-1804.
9. Lungtok Gyatso 1806.-1815.
10. Tsultrim Gyatso 1816.-1837.
11. Khendrup Gyatso 1838.-1856.
12. Trinley Gyatso 1856.-1875.
13. Thubten Gyatso 1876.-1933.
14. Tenzin Gyatso 1935.-