Lasa

Early 19th-century Russian map of Lhasa.

Mapa Lase iz 19. vijeka

Lhasa is located in the Lhasa Valley of Tibet.

Lasa, glavni grad Tibeta

Lasa je najveci grad na Tibetu i glavni grad AP Tibet u sastavu NR Kine. Takodje je i tradicionalno sjediste Dalai Lame. Lasa na tibetansko jeziku znaci "Mjesto gdje su bogovi". Nalazi se na 3650 m nadmorske visine. U gradu zivi oko 200 000 stanovnika, dok sire podrucje grada im oko 470 000 stanovnika.

Sadrzaj

  1. Istorija
  2. Geografske karakteristike
  3. Kultura

Istorija

Legenda kaze da je kralj Songsten Gampo osnovao prijestonicu u VII vijeku. Osnivanjem budistickih manastira u njegovoj blizini dolazi do porast populacije grada i do njegovog razvoja.Najznacajniji manastiri su Ganden, Sera i Drepung. Peti Dalai Lama, Lobsang Gyatso, poceo je izgradnju palate Potala, koja je postala prebivaliste svih njegovih naslijednika. U tom periodu Lasa postaje administrativni i kulturni centar Tibeta.

Neupitno, Lasa je centar tibetanskog budizma. Pocetkom XX vijeka vecinu stanovnistva cinili su monasi.1950. Lasa je imala samo 25000 stanovnika. Od 1950. do danas doslo je do velikog porast stanovnistva. U Lasi sada zivi 200 000 ljudi.

 

Geografske karakteristike

Lasa lezi na 2941.76′ s.g.s 919.54′ i.g.d. Prosjecna nadmorska visina je preko 3000 m., a planine oko samog grada dostizu visinu preko 5500 m. Kroz grad protice rijeka Ki, jedna od pritoka Bramaputre. Prije kineske okupacije Lasa je bila najvisi glavni grad na svijetu. 

 

Kultura

U gradu se nalaze brojne istorijske gradjeine od kojih su najpoznatije: palate Potala i Norbulingka, hramovi Jokhang i Zhefeng i manastiri Sera i Drepung.

The Barkhor, a place for both walking meditation and shopping

Jedna od ulica u Lasi

Pijaca u Lasi

Prema podacima lokalnih vlasti vise od milion turista posjeti grad svake godine. Kineska vlada planira da investira u turizam regije, sto bi dovelo do udesetostucavanja broja turista do 2020. godine. Tibetansko svestenstvo zabrinuto je ovim mjerama vlade jer bi porast turizma mogao dovesti do degradacije kulture i tekovina budizma.