Potala

Palata Potala nalazi se u Lasi, centru Tibeta i bila je rezidencija Dalai Lame sve do 1959. Sada je popularna turisticka atrakcija i zasticena je od strane UNESCO-a.

Potala Palace

The Potala Palace in Lhasa is a World Heritage Site

Car Songsten Gampo sagradio je tvrdjavu na mjestu danasnje palate 637. godine. Izgradnju palate kakva danas postoji zapoceo je peti Dalai Lama Lobsang Gyatso 1645. godine. 1648. zavrsen je prvi dio Potrang Karpo (Bijela Palata), dok je Potrang Marpo (Crvena Palata) izgradjena izmedju 1690. i 1694.

Smjestena je na nadmorskoj visini od 3700 m nalazi se na obroncima Crvene planine. Cini je vise gradjevina poredanih na 13 nivoa. Centralni dio naziva se Crvena palata i svojom jarko crvenom bojom izdvaja se od ostatka gradjevine. Tu se nalaze brojna svetilista i kapele. Ukrasena je slikama, rezbarijama i drugim ornamentima.