Prvo pitanje:

Kada je rodjen Nikola Tesla?

a) 1856.

b) 1885.

c) 1902.