Animacije

Primjeri interesovanja za gravitaciju kod mladih:

 

Fizika - Mehaniika
Njutnov zakon gravitacije

Autor: Šuman Dragana, Maksimović Đurđica, Ostojić Milica

Fizika - Mehanika
Slobodan pad - Njutnov eksperiment

Autor: Vranješ Darja, Vidović Neda, Stanisavljević Kristina

Prirodne nauke - Fizika
Slobodan pad

Autor: Vlajić Jovan, Petrušić Aleksandar, Bajić Goran

Prirodne nauke - Fizika
Gravitacija

Autor: Piknjač Dario , Veleušić Svjetlana, Knežević Blanka

Prirodne nauke - Fizika
Jednoliko kretanje i slobodan pad

Autor: Matijević Dejan