Питање број 1

Код винограда на индивидуланом поседу данас имамо приносе по чокоту од:

    a) 1,5-2,0 кг

    б) 0,3-0,8 кг

    в) 0,8-1,5 кг