РЕКОНСТРУКЦИЈА  (ОБНОВА)  ВИНОГРАДА

    Реконструкција (обнова) винограда обухвата мере које доводе до повећања производње класичних и старих винограда, ако и до могућности замене људског рада машина.Ту, пре свега, долзе у обзир:

Прелазак од класичног на шпалирни начин гајења

    Ради се о превођењу винограда са чокотима густе садње са ниским стаблом на повишене форме и шпирално гајење.Ту се ручни рад на обради земљишта, ђубрењу и заштити винограда од паразита може заменити механизацијом, што знатно појефтиљују производњу и доводи до веће могућности за благовремено извођење појединих мера у производњи грожђа.

    Чокот се од ниског стабла у полувисоко преводи на следећи начин: у средњи чокот се два ластара орежу на по 2 окца (кондири) и из сваког окца се одгоји по један ластар.Горњи ластари ће дати стабла и кордоне кордуница, а доњи ће се резати на кондире.Они постају резервна лоза за допунски род и да дају лозу за замену у случају оштећења кордунице.Наредне, друге године горњи ластари се савијају и завежу положено за 1. ред жице.Горњи савијени део је крак хоризонталне кордунице.Дужина крака је таква да се кракови споје са 2 суседна чокота.Да се не преклапају један преко другог.У случају проређености винограда, ако неки чокот недостаје, кордони се пуштају дуже, тако да се искористи настали презан простор на шпалиру.На овим краковима формира се кордуница са родним чворовима 20-25 цм удаљености за кратку и 35-40 цм удаљености један крак од другог код мешовите резидбе.Остали ластари се у току године уклањају.Начин даљег рада на превођењеу ниског у полувисоко стабло (чокот) форме хизонтална кордуница види се из шема по годинама формирања од 1. до 5. године од почетка рада на реконструкцији чокота.

1. година

2. година

3. година 4. година

    Имајући у виду предности шпалираног начина гајења у односну на класично гајење чокота, очигледна је предност и потреба реконструкције винограда:

Санација старих винограда

    Посебну пажњу треба обратити старијинм виноградима, који посебном негом неких мера могу дати много више рода.

    Обнова  делова чокота

    Стална резидба, мразеви, град, повреде при обради и др. доводе да чокот винове лозе боије форму која не одговара условима за успешно гајење.Краци се издужују, кордони се ломе или суше.Суше се, или издужују дорни чворови.Често се и форма чокота мора мењати.Спуштање кракова има за задатак формирање нивих кракова на једном делу (доњем) постојећих чокота.За разлику од стабала код кога су ластари директно или ближе глави чокота (стабло у форми главе), код стабла у облику чаше остају краци на којима су кондири са родним ластарима.Сваке године ластари на прошлогодишњим кондирима се режу на кондире.Тако се родни кондири, па и ласртари, удаљују од земље, услед продужавања кракова, чимесе отежава потицај хране из корена издуживањем кракова и укрштањем спроводних судова.

    Да би се то отклонило, препоручује се остављање јаловака ниже на краку и њихово резање на резнике 81 окце9, а идуће године лоза из резника се реже на кондире са избацивањем кракова више од овог кондира.Тиме се кракови скраћују.Углављивање кракова (чокота) се препоручује за винограде у којима спуштање кракова није редовно вршено.Остарели кракови, са великим сплетом чворова, укрштеним судовима и др., доводе до тога да је кроз њих веома отежан пролаз хранљивих материја.Намеће се нужна потреба да се кракови сасеку до главе чокота.Од развијених јаких ластара, чији је развој потенциран одбацивањем кракова, директно на глави чокота  треба, по кретању и попрасту, у дужину 20-30 цм оставити 4-5, који идуће године треба да се режу на резнике, а касније на кондире.Тиме би се обновило стабло, а идућих година би се добио већи род и јачи ластари.   

    Напомиње се да је могуће, да не би дошло до губитка приноса, не вршити уклањање свих кракова у истој години, већ поступно - у току неколијко година.Обнова оштећеног стабла се врши код површинских или високих форми стабла.Код ових форми стабло може бити оштећено (мразеви, механичке повреде и др.).У тим случајевима се оштећена стабла уклањају до земље или до неоштећеног дела.Испод пресека развиће се ластари(јаловаци).Зависно од форме чокота остављају се 1 ластар више од препорученог броја за формирање стабла, ради тога што неки од љих у току године може бити оштећен, те да их и у том случају на чокоту остане потребан број.Од ових ластара се формира ново стабло, или надокнађује оштећени део стабла.Обнова родних чворова се врши ако су закржљали, издужени или оштећени.Настоји се да се при њиховој основи развије јаловак, који се реже на резник, а затим из њега, идуће године, развијен ластар се реже на кондир.Тај кондир представља зачетак новог крака.На њему се даље врши резидба (кратка или мешовита), а родни ластари су ближе стаблу.

    Скидање старе коре

    Стара, испуцала кора, на чокоту старих винограда је место за презимљавање паразита винове лозе.Због тога је треба скидати.Ово се врши стругањем стругачима-гребенима, металним четкама, жичаним рукавицама и сл.Стару кору, при скидању, треба прихватати и спаљивати.На овај начин се уништавају паразити, те ће и штетчине од њих бити сведене на најмању меру.