Istorija Laponije

 

Istorija Sami naroda počinje prije više od šest hiljada godina, kada su se naselili na sjeveru Skandinavije. Bili su nomadsko pleme koje se uglavnom bavilo ribarenjem i lovom na irvase. Živjeli su u kolibama - šatorima napravljenim od životinjske kože, koje su se po potrebi mogle spakovati i prenijeti na drugo mjesto. Tokom srednjeg vijeka vikinzi su ih potisli na sam sjever, sve do arktičkog kruga. Kasnije su Norveško i Švedsko kraljevstvo pokušali da ih asimiluju i preobrate u hrišćanstvo. Bilo je čak i pokušaja da se zabrani upotreba Sami jezika. U devetom vijeku Laponija postaje dio Norveške, a u jedanaestom osvaja je Rusija. Danas, iako nemaju svoju državu, Sami imaju svoj Savjet i Parlament. Savjet je osnovan 1956. godine i sarađuje sa sve četiri države u kojima žive Sami. Tradicija i kultura su pod zaštitom Ujedinjenih nacija. Sami uživaju sve pogodnosti da nastave sa svojim načinom života.  

                                 

 

Back                                                                    Galerija