Stanovništvo i položaj Laponije

 

 

Gdje se zapravo nalazi gradić Rovaniemi i Laponija?
Laponija je teritorija na krajnjem sjeveru Evrope, i prostire se kroz Norvešku, Švedsku, Finsku i Rusiju. Naseljeva je narod Sami, koji broji oko osamdeset hiljada ljudi, od čega skoro polovina živi u Norveškoj. Ovaj narod i dalje živi uglavnom nomadskim načinom života. Iako u Laponiji postoje gradovi, pripadnici Sami naroda sebe ne doživljavaju kao žitelje j
ednog grada, već kao dijelove zajednice koja se kreće sa mjesta na mjesto. Iako malobrojni, Sami imaju jedinstvenu, vijekovima razvijanu i očuvanu, kulturu. Postoje tri dijalekta koja su toliko različita, da je moguće govoriti o različitim Sami jezicima. Većina Samija, pored svog maternjeg jezika, govori i neki od jezika zemalja kroz koje se prostire Laponija.

 

Back                                                                                                       Galerija