2.Узенгије какве су данас  су почеле да се праве за вријеме династије

                    а.)Хан

                    б.)Бурбона

                    в.)Обреновића.