KVIZ


1.Gdje se nalazi Manastir Hilandar?

a) Skandinavsko poluostrvo
b) Pirinejsko poluostrvo
c) Sveta Gora