1.Šta sadrži svemir?

a) Sve planete
b) Sve galaksije
c) Sve planete,galaksije,zvijezde