1.Adolf Hitler rođen je:

a)  20.aprila 1889.

b)  5.jula 1960.

c)  12.maja 1895.