Koja je najveća mačka na svijetu:

a) Tigar

b) Leopard

c) Lav