1. Kada je stvoreno kraljevstvo u Holandiji?

a. 1815.

b. 1804.

c. 1897.